VÁLLALKOZÁS ADATAI

A Vállalkozás neve: Szőke Róbert EV.

A Vállalkozás székhelye: 6630 Mindszent, Akácfa utca 6.

A Vállalkozás elektronikus levelezési címe: info@marketingdoktor.hu

Nyilvántartási szám: 52045837

Adószáma: 68647421-1-26

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Telefonszáma: +36 20 456 6403

A szerződés nyelve: magyar

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, illetve annak értelmezésére külön kikötés nélkül is a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a következő jogszabályokra: •    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) •    az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. törvény.)  •    a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet •    az Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet. A jelen Szabályzat 2015. április 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani jelen Szabályzatot. A módosításokat a Vállalkozás azok hatályba lépése előtt 7 (hét) nappal a weboldalakon közzéteszi. Az oldal látogatói a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.  Az oldal látogatója, amennyiben belép a Vállalkozás által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Vevője a webshopnak – a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.  Vállalkozás fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

Az oldalon megjelenített termékek online módon, elektronikus üzenetben, telefonon, illetve előzetes egyeztetés esetén a Vállalkozás székhelyén személyesen rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A webáruházban a Vállalkozás részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Előfordulhat, hogy a gyártó a termékek összetételében változtatást eszközöl, amelyért a Vállalkozás nem vállal felelősséget! Amennyiben a megvásárolt áruval kapcsolatban átadott bármely termék információ, használati utasítás, garancia papír tartalma és jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak között eltérés van, úgy az egyedi rendelkezések az irányadóak. A Vállalkozásnak nem áll módjában felelősséget vállalni az egyes árucikkekhez mellékelt leírás, útmutató téves értelmezéséből adódó károkért! Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a webáruházon, annak részleteiről a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja Vevőket.

RENDELÉS MENETE

A szerződés viszonteladóként regisztrált és nem regisztrált ügyfelekkel egyaránt létrejön. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. A regisztrálásra a „Regisztráció” menüpont alatt lehetséges és 1 percnél nem vesz többet igénybe. Az ajánlati ár  az adott pillanatban, illetve akciós áru esetében, a megjelölt akció ideje alatt, meghatározott ideig érvényes. Az ár csak a Vállalkozó munkatársai által e-mailben vagy telefonon történő megrendelés visszaigazolás után válik véglegessé. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lapozhat a Vevő.   Ha bővebb információt szeretne kapni a Vevő a termékről, akkor a termék képére vagy nevére kattintva teheti ezt meg. Ekkor a termék oldalára juthat el, ahol részletesebb tájékoztatást kaphat. Vevőnek módjában áll a webáruházban való keresésre is. Ekkor csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel a megadott kifejezésnek, akkor a rendszer megjeleníti.   A kosár tartalmát a “Kosár” menüpont segítségével is ellenőrizni lehet. Itt módosíthatja Vevő azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Ha a megrendelés mellett dönt, kattintson a “TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra. Amennyiben a Vevő nem regisztrált felhasználóként vásárol, úgy meg kell adni a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatait. Amennyiben a Vevő regisztrált Vevő, úgy a szükséges adatok automatikusan kitöltésre kerülnek a megfelelő mezőkben. A következő lépésnél a Vevőnek lehetősége van rá, hogy kiválassza a termék kiszállításának vagy személyes átvételének a módját. A termék átvételének módja után a Vevő kiválaszthatja a rendelkezésre álló fizetési módok közül, hogy milyen opcióval kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. Utolsó pontként megjelenítésre kerül a Vevő számára a vásárlás összesítése, melyet a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva tud beküldeni a Vállalkozás részére. Ezen gomb lenyomásával Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után! Adatbeviteli hibák javítása: Amennyiben Vevő változtatni szeretne a bevitt adatokon, a megrendelni kívánt termékek listáján, úgy a megfelelő ikonra kattintva lehetősége van visszalépni, módosítani a megrendelést.  Amennyiben Vevő a már beküldött és visszaigazolt megrendelését bármilyen okból módosítani kívánja, úgy a leggyorsabb és legcélravezetőbb megoldás, ha haladéktalanul felveszi a kapcsolatot Vállalkozóval e-mailen vagy telefonon és jelzi részére a változásokat. Amennyiben Vevő megrendel egy terméket (a jelen szerződés szabályai szerint a kiszállítási díj a Vásárlót terheli) és bármilyen okból visszaküldi Vállalkozásnak azt, a szállítási díj a következők szerint alakul: •    Amennyiben Vevő cserét kér: az ismételt kiszállítási díj a Vállalkozást terheli. •    Amennyiben Vásárló pénzvisszafizetést kér: a számlában szereplő végösszeg, azaz a vételár és a kiszállítási díj visszatérítésre kerül. •    Amennyiben a Vállalkozás tévedésből nem azt a terméket küldi el a Vevőnek, amelyet kiválasztott és megrendelt, úgy Vállalkozás fizeti az oda- és visszaszállítás díját is. •    Rendelés összevonása esetén, amennyiben 1 csomagban kér több időpontban leadott megrendelést a Vevő, és amennyiben Vevő még nem postázta a küldeményt: bármikor összevonható több rendelés, egy szállítási költséggel kerülnek a termékek postázásra. Amennyiben Vevő meggondolja magát, és másik terméket szeretne inkább vásárolni:  •    Ha Vállalkozás még nem postázta a csomagot, kicseréli a terméket. •    Ha Vállalkozás már postázta a csomagot, akkor a Vásárló viseli az összes (csomagonként számolt) kiszállítási díjat. Ebben az esetben cserét a fentebb leírtak szerint kérheti a Vevő. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai: Az adott termék megrendelésének időpontja azaz időpont, amikor Vevő a megrendelését a webáruházon keresztül eljuttatja a Vállalkozáshoz. A megrendelés akkor lép életbe, ha a Vállalkozás e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolja azt a megrendelés elküldését követően legkésőbb 48 órán belül. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással! A Vállalkozás által történő visszaigazolás pontos formája és határideje a kiválasztott termék, a szállítási és a fizetési mód jellemzőitől függ. Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Vállalkozás fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után Vállalkozás azonnal tájékoztatja a Vevőt az új adatokról, információkról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza.  Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a csomagoláson, esetleg a termékeken észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Vállalkozás nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 17 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Vállalkozás minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.  Vállalkozás nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

ELÁLLÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás (külön magyarázat) nélkül elállhat a szerződéstől a honlapon található „elállási nyilatkozat minta” felhasználásával (megnyitáshoz kattintson ide), vagy bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján.  Vevő ezen jogát már a szerződés megkötésének a napjától kezdve gyakorolhatja. Jelen tájékoztató hiányában Vevő a termék kézhezvételétől számított 1 év elteltéig jogosult gyakorolni az elállási jogát. A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie, a Vállalkozás nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Amennyiben Vevő nem a legkevésbé költséges fuvarozási módot választja, az így adódó többletköltség megtérítését az Vállalkozás nem vállalja.  Vállalkozás követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.  Nem illeti meg az elállási jog Vevőt olyan termék esetén, mely Vevő személyéhez kötötten, egyedileg Vevő utasításai és igényei alapján vagy kifejezett kérésére, és/vagy személyre szabott speciális méretére lett elkészítve! Vállalkozás az elállásról való tudomásszerzést követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő részére, beleértve a kiszállítási díjat is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Akármelyik visszatérítési mód kerül alkalmazásra, a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Vevő köteles az terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Vállalkozás részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Vállalkozás címen leadni. Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a terméket a Vállalkozás részére. Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt, azaz a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. A vételár és a kiszállítási költség visszatérítését Vállalkozás mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Amennyiben Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Vállalkozás elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a honlapon található „elállási nyilatkozat minta” segítségével is), vagy bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Vállalkozás. Vevőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terheli! A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vállalkozás az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon – kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul – téríti vissza a termék árát a kiszállítási költséggel együtt.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.   Vevő egyéb panaszával is megkeresheti Vállalkozást a jelen Általános Szerződési Feltételekben található elérhetőségeken. Az elállási jog nem illeti meg az olyan vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljárva köt szerződést a Vállalkozással.

SZAVATOSSÁG, KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?  Vevő webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  Milyen jogok illetik meg a Vevőt a kellékszavatossági igénye alapján?  Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.    Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?  Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  Vevő a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  Termékszavatosság Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?  Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.    Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?  Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.    Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?  Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  Jótállás Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?   Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:159.§ (2), valamint a 6:173.§ (2) bekezdése és a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a bejelentett kellékszavatossági, valamint jótállási igénnyel szemben a Marketingdoktor Kft. helytállásra köteles.   Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?   A jótállás időtartama a 10.000,-Ft-ot meghaladó termék vásárlása esetén egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.   Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó •    elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.   •    ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.   Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!   A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.   Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?   A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Vállalkozás kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.  Amennyiben Vállalkozás a jelen dokumentum alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételekben foglalt valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Vállalkozás és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

PANASZKEZELÉS RENDJE

A szokerobert.hu webáruház célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti.  Vállalkozás a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja Vevő részére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja Vevő részére. Az írásbeli panaszt webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Amennyiben a panasz kivizsgálását követően továbbra sem elégedett a válaszunkban foglaltakkal, akkor a Vevő jogosult arra, hogy panaszával a Csongrád Megyei Békéltető Testülethez (6721 Szeged, Párizsi körút 8-12. szám) vagy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (6722 Szeged, Rákóczi tér 1. szám) forduljon.   SZERZŐI JOGOK A Vállalkozás fenntart magának minden jogot a szokerobert.hu weboldalon, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Miután a szokerobert.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a szokerobert.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.  A szokerobert.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. Jogosulatlan felhasználás (azaz felhasználási szerződés nélkül, vagy az idézés határait és szabályait átlépve történő felhasználás) esetén a jogsértő 20.000 Ft + ÁFA / szó, illetve 50.000 Ft + ÁFA / kép mértékű felhasználási díjat köteles Vállalkozás részére fizetni. Vállalkozás fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Vállalkozás szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. Tilos a szokerobert.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Vevői azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a szokerobert.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő). A szokerobert.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Vállalkozás írásos hozzájárulásával lehetséges. Vevő a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK

Vevő kérheti megvásárolt termék kiszállítását az általa megadott címre. A termékek házhoz szállítását a Magyar Posta Zrt. munkatársai végzik. A kiszállítás a termék megrendelését követő 2 munkanapon belül valósul meg.  A kiszállítás költségei az alábbiak szerint alakulnak: 30.000,-Ft alatti megrendelés esetén    1500,-Ft/csomag 30.000,-Ft alatti megrendelés esetén    ingyenes Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat a termék megvásárlása során: •     Utánvéttel (A kézbesítőnek történő fizetés készpénzzel) A megrendelés ellenértéke a lezárt csomag kézbesítésekor fizetendő készpénzben a kézbesítőnek.

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

Kereskedő cégneve: Szőke Róbert EV.

Székhelye: 6630 Mindszent, Akácfa utca 6.

Fizetési Elfogadóhely webcíme: www.szokerobert.com

Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: név, e-mail cím,

Magyar nyelvű nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) Szőke Róbert EV. (6630 Mindszent, Akácfa utca 6.) adatkezelő által a(z) www.szokerobert.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes

adataim átadásra kerülnek az Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az

adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Számlázási cím adatok
  • Szállítási cím adatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a

Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/